Skip to main content
ugv

Тестування Open edX (ГНВП)

Тестування Open edX (ГНВП)

Тестування Open edX

Про курс

Метою навчання є підвищення рівня знань робочих бригад капітального та підземного ремонту свердловин по наступних питаннях:

- ознаки та причини газонафтопроявлень (ГНВП), аварійних викидів і фонтанів при різних видах ремонту свердловин;

- методи ліквідації ГНВП, аварійних викидів та фонтанів;

- плани ліквідації можливих аварій (ПЛМА), позачергові практичні дії членів вахти при ГНВП і викиді, а також при відкритому фонтані;

- призначення і схеми обладнання устя експлуатаційних газових свердловин і вибійне обладнання цих свердловин;

- призначення, устрій, правила монтажу, обв’язки та експлуатації колонних головок, превенторних установок, фонтанних арматур, запірних устроїв і пристосувань, що використовуються при різних видах ремонтів газових та нафтових свердловин;

- забезпечення газовибухобезпеки під час аварійних робіт;

- устрій і правила користування газозахисною і газоаналітичною апаратурою;

- надання першої допомоги тим, хто постраждав при нещасних випадках.


Для кого цей курс

Бурильник капітального ремонту свердловин, помічник бурильника капітального ремонту свердловин, машиніст підіймача, оператор підземного ремонту свердловин, бригади по підземному ремонту газових та нафтових свердловин у справі поперед¬ження виникнення і ліквідації ГНВП та відкритих газових і нафтових фонтанів.


Передумови проходження курсу

Володіння базовим комплектом корпоративних компетенцій "5-П" .

Умови та результати успішного проходження курсу

Навчання за вказаною програмою завершується іспитом.

Успішне складання іспиту є допуском до самостійної роботи на фонтанонебезпечних об’єктах

Повторне навчання проводиться через три роки, перевірка знань - щороку, контрольні перевірки практичних дій (тривога ВИКИД) - комісією підприємства під час обслідування з метою перевірки готовності до початку робіт та під час подальших робіт після одержання дозволу на їх проведення


Знання та навички, якими оволодіє слухач курсу

Знання:

- причини виникнення ГНВП, викидів та відкритих фонтанів;
- ознаки ГНВП і викидів, дії членів вахти у відповідності з планом ліквідації можливих аварій (ПЛМА);
- міри з попередження ГНВП і викидів під час проведення різних видів робіт у свердловині;
- устрій, принцип роботи, умови монтажу і експлуатації превенторних установок, або іншого запірного обладнання, що застосовується в обв’язці гирла свердловини;
- правила відбору проб повітряного середовища газоаналітичними приладами і визначення концентрації газу;
- устрій газозахисної апаратури, правила зберігання, перевірки і включення її у роботу;
- токсичність і вибухонебезпечність газів, їх гранично припустимі концентрації;

- прийоми надання першої допомоги постраждалим при нещасних випадках.


Навички:

- розпізнавати ознаки ГНВП та приймати рішення згідно аварійного розкладу та ПЛМА в залежності від характеру робіт, під час проведення яких виявлено ознаки роботи пласта у свердловині;
- підтримувати противикидне обладнання, його обв’язку та систему управління у працездатному стані та постійній готовності до термінового застосування за призначенням, пускати його в роботу, в разі необхідності усувати найпростіші нестравності вказаного обладнання;
- визначити параметри промивочної, а також інших рідин, що закачуються у свердловину;
- користуватися газоаналітичною та газозахисною апаратурою;
- надавати першу допомогу потерпілим та постраждалим від нещасних випадків.

Викладачі та куратори курсу

Course Staff Image #1

Дмитро Потапов, керівник проекту впровадження СДН

SAP Training Program manager since 2013;

Trainer since 2002;

SAP project manager since 2006;

Professional experience in the information systems implementation sphere - since 1996;

CIO, CEO

  1. Course Number

    PBKRS001
  2. Classes Start

Enroll